Mar 23, 2022

3.2_柏木他_教員21世紀型スキル【実践研究論文】

教員21世紀型スキルに資するグローバル教員研修に関する実践的研究
―Edu21st尺度による自己効力感の変容に着目してー
柏木賀津子 a 宍戸隆之 b 矢田匠 c
a 四天王寺大学 kashiwag@shitennoji.ac.jp
b 東北学院大学 shishido@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
c ユヴァスキュラ大学 フィンランド国立教育研究所 taktaktak1982@mail.com